Pravilno dopunjavanje akumulatora

Ukoliko imate problem sa startovanjem motora i morate dugo da verglate, to su Vam prvi indikatori da je Vaš akumulator "oslabio" i da su mu kapacitet i napon smanjeni. Za dopunu akumulatora najpre je potrebno da imate adekvatan punjač za punjenje akumulatora. Najbolje bi bilo da imate punjač kod koga se može regulisati napon i struja punjenja, a ako nemate takav punjač, dopunjavanje akumulatora možete izvršiti u jednom od ovlašćenih servisa MIDAC akumulatora koji se nalaze u garantnom listu ili na klikom ovde.

Savet 1. Ne treba vršiti dopunjavanje akumulatora kod kojeg postoje znaci kratkog spoja jedne ćelije ili međuspoja ćelija. Kod takvih akumulatora dešava se da zbog napona punjenja dođe do znatnog povećanja temperature, a samim tim i do većeg "gasiranja" iz zdravih ćelija.

U daljem tekstu biće opisan postupak punjenja određenih tipova akumulatora brenda MIDAC:

CELERIS

Midac celerisDopunjavanje ispražnjenog akumulatora vrši se naponom od 16,00 V, sa strujom punjenja:

  • Delimično prazan akumulator koji ima napon mirovanja između 12,00V - 12,50V puni se sa strujom do 1/10 nazivnog kapaciteta.

npr. akumulator od 55Ah se puni sa strujom od 5,5A.

  • Totalno ispražnjen akumulator koji ima napon mirovanja između 10,50V - 12,00V puni se sa strujom do 1/20 nazivnog kapaciteta.

npr. akumulator od 55Ah puni se sa strujom od 2,7A.

  • Duboko prazan akumulator čiji je napon mirovanja ispod 10,50V puni se u tri faze:

U prvoj fazi punjenje se vrši 24h strujom od 1A, zatim mora da prođe vreme stabilizacije od 2h. 
U drugoj fazi punjenje se vrši sa strujom od 1/20 nazivnog kapaciteta u trajanju od 12h,  potom se ponovi vreme stabilizacije od 2h. Posle vremena stabilizacije proveri se napon mirovanja i ako je napon ispod 12,00V treba ponovo izvršiti dopunjavanje sa strujom od 1/20 nazivnog kapaciteta, a ako je napon preko 12,00V tada se pristupa trećoj fazi punjenja;
U trećoj fazi punjenje se vrši sa strujom od 1/10 nazivnog kapaciteta i to dok struja punjenja ne padne ispod 0,3A.

Savet 2. U svim slučajevima punjenja akumulatora temperatura ne sme da bude viša od 50°C.

HERMETICUM

Dopunjavanje ispražnjenog akumulatora vrši se naponom od 14,80V, sa strujom punjenja:

  • Delimično prazan akumulator koji ima napon mirovanja između 12,00V - 12,50V puni se sa strujom do 1/10 nazivnog kapaciteta.

npr. akumulator od 60Ah se puni sa strujom od 6A.

  • Totalno ispražnjen akumulator koji ima napon mirovanja između 10,50V - 12,00V puni se sa strujom do 1/20 nazivnog kapaciteta.

npr. akumulator od 60Ah puni se sa strujom od 3A.

  • Duboko prazan akumulator čiji je napon mirovanja ispod 10,50V puni se u tri faze:

U prvoj fazi punjenje se vrši 24h strujom od 1A, zatim mora da prođe vreme stabilizacije od 2h. 
U drugoj fazi punjenje se vrši sa strujom od 1/20 nazivnog kapaciteta u trajanju od 12h, potom se ponovi vreme stabilizacije od 2h. Posle vremena stabilizacije proveri se napon mirovanja i ako je napon ispod 12,00V treba ponovo izvršiti dopunjavanje sa strujom od 1/20 nazivnog kapaciteta, a ako je napon preko 12,00V tada se pristupa trećoj fazi punjenja;
U trećoj fazi punjenje se vrši sa strujom od 1/10 nazivnog kapaciteta i to dok struja punjenja ne padne ispod 0,3A.

Savet 3. Ukoliko se tokom punjenja primeti da je akumulator znatno topliji od temperature ruke (Hermeticum i Hyperbolis su hermetički zatvoreni akumulatori, te nije moguće merenje temperature termometrom), potrebno je zaustaviti punjenje i ostaviti akumulator 2h u stanju mirovanja. Nakon toga treba ponovo pustiti akumulator na punjenje, ali sa strujom nižom za 1A od prethodne struje punjenja, i nastaviti sa praćenjem temperature akumulatora.

FORTIS

Dopunjavanje ispražnjenog akumulatora vrši se naponom od 15,50V, sa strujom punjenja:

  • Delimično prazan akumulator koji ima napon mirovanja između 12,00V - 12,50V puni se sa strujom do 10A.

  • Totalno ispražnjen akumulator koji ima napon mirovanja između 10,50V - 12,00V puni se sa strujom do 1/20 nazivnog kapaciteta, ali ne većom od 10A

  • npr. Akumulator od 150Ah puni se strujom od 7,5A; dok se akumulator od 220Ah puni sa strujom od 10A.
  • Duboko prazan akumulator čiji je napon mirovanja ispod 10,50V puni se u tri faze:

 

 

 

U prvoj fazi punjenje se vrši 24h strujom od 1A, zatim mora da prođe vreme stabilizacije od 2h. 
U drugoj fazi punjenje se vrši sa strujom od 1/20 nazivnog kapaciteta, ali ne većom strujom od 10A u trajanju od 12h, zatim se ponovi vreme stabilizacije od 2h. Posle vremena stabilizacije proveri se napon mirovanja i ako je napon ispod 12,00V treba ponovo izvršiti dopunjavanje sa strujom od 1/20 nazivnog kapaciteta, ali ne većom od 10A, a ako je napon preko 12,00V tada se pristupa trećoj fazi punjenja;
U trećoj fazi punjenje se vrši sa strujom od 10A i to dok struja punjenja ne padne do 0,5A.


Povezani artikli:

 

 
 
elans.rs
Ime Kompanije Adresa Grad Kontakt
ELAN`S DOO Veselina Masleše 1/19
21400 Bačka Palanka
Bačka Palanka telefon: +381 21 21 000 33
office@elans.rs
Elan's Doo © 2020 Sva prava zadržana.