Pravilno održavanje akumulatora

Prvo i osnovno pravilo je da se u vozilo ugrađuje akumulator koji je 100% punog kapaciteta, jer kada se ugradi akumulator sa 70% kapaciteta, veoma se teško (osim ako se  automobil ne vozi duže vreme autoputem bez zastoja) dopunjava preko alternatora na 100% kapaciteta.

Pre montiranja akumulatora na njegovo mesto proveriti i po potrebi očistiti kontakte klema na automobilima i polnih izvoda na akumulatoru. Takođe, treba očistiti i prostor u kojem se smešta akumulator. Posle montiranja akumulatora na predviđeno mesto, pričvršćivanja nosača i spajanja polnih izvoda akumulatora sa klemama od automobila preporučljivo je da se spoj klema-polni izvod premaže sa bezkiselinskom masti za podmazivanje (vazelin). Na taj način kontakti neće oksidirati i provodnost će ostati nepromenjena.

Generalno pravilo za sve tipove kiselinskih akumulatora (otvoreni i zatvoreni) je da se barem 3 do 4 puta godišnje proveri napon na akumulatoru, kao i punjenje preko alternatora. To je posao od 5 minuta koji može da vam uštedi i više hiljada dinara.

Savet 1. Provera napona punjenja se vrši na sledeći način: Na polove izvoda akumulatora priključi se voltmetar. Nakon tri minuta rada motora pod "ler" gasom meri se napon punjenja. Ukoliko je napon iznad 14V punjenje sa anlasera je u dobrom stanju. Posle izmerenog napona uključuju se svi potrošači na automobilu (svetla, ventilatori, muzika, navigacija, klima, grejači...) i ponovo se proverava napon punjenja koji mora biti iznad 14V. Ukoliko je napon punjenja niži od 14V to je prvi znak da nešto nije u redu i da ne dolazi do pravilnog dopunjavanja akumulatora, što može dovesti do trajnog oštećenja akumulatora.

Ako je akumulator sa naponom nižim od 12,60V u stanju mirovanja treba izvršiti dopunu istog. Na taj način ćete osvežiti svoj akumulator i sprečiti da dođe do sulfatizacije koji je najčešći uzročnik otkaza akumulatora.

Ako posedujete otvoreni akumulator proveru možete i izvršiti i pomoću bometra. Provera se vrši na taj način što se čepovi uklone sa svojih mesta i bometrom se izmeri gustina kiseline. Minimalna gustina elektrolita je 1,250 g/cm3, dok je optimalna gustina 1,280 g/cm3. Takođe se može proveriti nivo elektrolita i ako je ispod minimalnog (vide se mostovi, ploče) treba doliti destilovanu vodu do oznake za maksimalni nivo elektrolita.

Savet 2. Prilikom dopunjavanja akumulatora, gustina elektrolita se povećava, a nivo elektrolita se podiže, tako da dolivanje destilovane vode treba vršiti samo posle izvršene dopune akumulatora, međutim, ako je gornji deo ćelije suv doliti destilovanu vodu samo do tog nivoa da elektrolit pređe preko ćelija i onda dopuniti akumulator. Posle dopune akumulatora proveriti još jednom nivo elektrolita.

Nakon izvršene dopune, ostaviti akumulator otvoren još 4h kako bi se  "izgasirao" i onda ga zatvoriti, dok kod hermetički zatvorenih akumulatora potrebno je ostaviti akumulator da se stabilizuje na temperaturi okoline i onda ga ugraditi u automobil.

Redovnim održavanjem akumulatora kao što je opisano možete produžiti njegov vek trajanja, a pouzdanost podići na znatno viši nivo.

Povezani artikli:


 


 

 
 
elans.rs
Ime Kompanije Adresa Grad Kontakt
ELAN`S DOO Veselina Masleše 1/19
21400 Bačka Palanka
Bačka Palanka telefon: +381 21 21 000 33
office@elans.rs
Elan's Doo © 2020 Sva prava zadržana.