Tehničko i komercijalno vođstvo je uspostavilo i pojačalo posvećenost Eni  tehnologije ka: kvalitetu, zaštiti životne sredine i tehničkoj podršci korisnicima.
Industrijska ulja se koriste za široki dijapazon opreme i aplikacija.
Eni se bavi svim vrstama proizvoda namenjenih za podmazivanje industrijskih mašina, kao što su hidraulični sistemi, turbine, kompresori, ležajevi, otvoreni i zatvoreni zupčanici, mašinski alat za klizne staze, pneumatski alati i industrijski menjači.
Industrijski proizvodi osim što moraju da zadovolje određene hemijsko-fizičke uslove, u mnogim slučajevima moraju proći tribološka ispitivanja opreme (sa osvrtom na trenje i habanje), ili testiranja opreme u realnim uslovima eksploatacije.
Industrijski proizvodi treba da zadovolje specifikacije (ISO, IEC, DIN, BS, itd), ili odobrenja proizvođača komponeti i opreme (EATON Vickers, David Brovn, Denison, Alsthom, Siemens, itd.)
   
   
elans.rs
Ime Kompanije Adresa Grad Kontakt
ELAN`S DOO Veselina Masleše 1/19
21400 Bačka Palanka
Bačka Palanka telefon: +381 21 21 000 33
office@elans.rs
Elan's Doo © 2020 Sva prava zadržana.